Průvodce ve Znojmě

  Nabízím také celoroční prohlídky města Znojma, Podyjí.

  Na objednání.

 

Platba dospělí 45,- Kč, děti 35,- Kč / osobu. Trasa starým městem Znojmem je 1 - 1,5 hod.

 

  D A L Š Í  P R O H L Í D K Y, R E L A X A C E  V E  Z N O J M Ě : 

 To nejlepší v mém doprovodu - průvodce Antonína, s pěknými výlety do okolí. 

Interaktivní programy jsou připraveny a čekají na Vás, Vaše děti. 

Přeji příjemný celoroční putování, rekreaci ve Znojmě a okolí. 

Vaší osobní průvodci.

Klikni na www.pruvodceznojmo.cz

  S D Í L E J T E  S  R O D I N O U  A  P Ř Á T E L I

  Denně živé prohlídky města Znojma s průvodcem, jen na objednání !!!

  

Váš osobní průvodce vychází pravidelně od Schillerova altánu, u Komenského náměstí ve Znojmě. Nebo po oboustranné dohodě na Vašem místě v uvedený čas.  

  •    9.00 hod. - historické centrum Znojma + rozšířený okruh 1,5 - 3 hod.
  •  13.00 hod. - centrum + možnost i delší trasy dle zájmu
  •  17.30 hod. - podvečerní poetická prohlídka města Znojma s verši (fotoaparát vítán) 
  • Po celý rok - rezervujte si prosím termíny  prohlídek zavčasu, doporučujeme i měsíc předem.

         ZMĚNA PROGRAMŮ VYHRAZENA.

         Při nepřízni počasí je možnost si zvolit náhradní kult. program "Dobře je mi na Znojemi" v interiéru, popř. náhradní  program po dohodě zrušit.  

 Další na www.volne-znojmo.cz

  ve složce - programy Znojmo

Platba, dar, oboutranná dohoda.