Průvodce ve Znojmě

 T U R I S T I C K Ý  P R Ů V O D C E

         Z N O J M O - P O D Y J Í 

 

       

Dobrý den,  jmenuji se Antonín Barák, 

provádím návštěvníky v Podyjí již 28 let (od r.1993). 

Má specializace: Příroda. Místní dění, historického chtění, převážně hmotné kultury lidí, to co se tu dochovalo. A je ještě k vidění, bádání.

Nabízím a respektuji:  Relaxaci, odpočinek, vnitřní klid a pohodu. Agapé.

        

     D A L Š Í  P R O H L Í D K Y, R E L A X A C E  V E  Z N O J M Ě : 

                    Nejžádanější trasa starým městem Znojmem.... Dospělí 1 osoba - platba 120,- Kč/hodinu. Děti, mládež, dohodou většinou 60 Kč/ hod.

  Více tipů na www.pruvodceznojmo.cz

 To nejlepší v doprovodu Antonína, s klidnými, inspirativními výlety do Podyjí. Více na Průvodce Podyjí, nebo na www.pruvodcepodyji.cz

Živé programy jsou připraveny a čekají na Vás, Vaše děti. 

Přeji příjemné celoroční putování, rekreaci ve Znojmě a okolí. 

Antonín Váš osobní průvodce.

  S D Í L E J T E  S  R O D I N O U  A  P Ř Á T E L I

  Na objednání předem: Denně živé prohlídky města Znojma s průvodcem !!!

   Váš osobní průvodce vychází pravidelně od Schillerova altánu, u Komenského náměstí ve Znojmě. Nebo po oboustranné dohodě na Vašem místě v uvedený čas. Nejlepší čas pro prohlídky města - tipy:  

  •    9.00 hod. - historické centrum Znojma + rozšířený okruh 1,5 - 3 hod.
  •  13.00 hod. - centrum + možnost i delší trasy dle zájmu
  •  17.30 hod. - podvečerní poetická prohlídka města Znojma s verši (fotoaparát vítán) 
  • Po celý rok - rezervujte si prosím termíny  prohlídek zavčasu.

         ZMĚNA PROGRAMŮ VYHRAZENA.

         Při nepřízni počasí jsem schopen Vám připravit rezervní program.  

 Další i na www.volne-znojmo.cz

  ve složce - programy Znojmo

Možnosti platby: Platba, dar, oboustranná dohoda.

O B J E D N Á V K Y: MOB. + 420 604 110 442 (Antonín)  EMAIL: barak.a@volny.cz