Podyjí                    

   Za každého počasí  . . . . . d o  P o d y j í .

Zážitkové programy  - Podyjí, Znojmo, Retz, Hardegg, Thayatal podle Vašich fyzických možností. 10 km a více.

Po vyhlídkových místech v zimě. Celoroční trasa s průvodcem je podle Vašich možností je upravena.

Platba 1 osoba od 500,- Kč / den, od 3 osob od 350,- Kč/ osobu, od 5 osob od 300,- Kč /osobu,

od 10 osob, od 250,- Kč. Vše po oboustanné dohodě, náročnosti - objednání termínu předem.    

D O  P O D Y J Í  -  T H A Y A T A L  S  O S O B N Í M  P R Ů V O D C E M   

P R O G R A M Y  - R E K R E A C E :  R E L A X A C E  pro Vaše rodiny, zdraví, optimální a aktivní život        

          S d í l e j t e  s  r o d i n o u  a  p ř á t e l i   www.pruvodcepodyji.cz

         Seskládáváme a realizujeme ty nejlepší programy ve znojemského regionu PRO VÁS:          

 • podle Vaší aktuální fyzické kondice a společného sdíleného zájmu (min. 2 osob)
 • půldenní 
 • celodenní
 • výtvarné
 • pěší  www.pruvodcepodyji.cz
 • na kolech
 • autem
 • autobusem
 • na lodích
 • kombinované (kola, auto, lodě, koně, vlak, bus)
 • pro rodiny s malými dětmi
 • pro zájmové skupiny, školy i s výchovnými programy (EVVO) www.volne-znojmo.cz
 • piknik v přírodě
 • 1 a více denní relaxační programy s koupáním a masážemi (max. 5 - 7 dní)
 • pro menší skupiny do 8 osob
 • pro větší skupiny nad 9 osob - 30 osob
 • pro skupinové zájezdy s autobusem po nejhezčích místech regionu Znojemska   
 • na závěr dne návštěva vinného rodinného sklípku s ochutnávkou kvalitních znojemských vín
 • večerní sdílení s hudbou a tancem
 • prohlídky Znojma www.pruvodceznojmo.cz
 • zajistíme vhodné ubytování a stravování 
 • vše výše uvedené podle Vašich dostupných finančních možností 

            Cena - platba osobního živého průvodce

             např.  celodenní standard program: plná je od 500,- Kč/osoba 

                                     zvýhodněná 450,- Kč/osobu dítě, student, senior

                         větší skupina s vlastní dopravou od 250,- Kč/ osoba

Ukázka z realizované nabídky pro exkluzivního zákazníka, firmu:

"A pokud si budete chtít porovnat život lidí v krajině Podyjí - Thayatal, v jeho blízkých městech Retzu a Znojmě, jste tu správně. Připravena je pro Vás trasa i vinicemi, 10 km po rakouské části, 10 km po české (moravské) části. Velice zajímavé a poučné putování s Vaším průvodcem Antonínem a dalšími průvodci. Přejeme příjemné putovní zážitky nejen s námi v Podyjí..."

     

R e l a x a č n í  a  o d d y c h o v é  p r o g r a m y  u  n á s  o p r a v d o v ě  a  n a  p l n o

                                           s p o l e č n é  s d í l e n í  z á ž i t k ů 

                                Z M Ě N A  P R O G R A M Ů  V Y H R A Z E N A  

                                                       P l a t b a  d o h o d o u.