Průvodce Podyjí                    

              P R Ů V O D C E  V  P O D Y J  Í 

                             A  G  A  P  É

   Láskyplné přirovnání

  Vlnka na vodě v řece Dyji vzniká, 

  když i vítr s vodou se láskou nezalyká. 

  Něžně jí miluje (v Agapé), 

  vlnky řeky Dyje s nekonečnou láskou rozechvívá... 

Jsem Antonín Barák, průvodce (praxe 28 let) při Vašich cestách do Podyjí. Nabízím Vám milé výlety, prohlídky, zážitkové kulturní programy, výšlapy do Podyjí, Znojmo, Retz, Hardegg, Thayatal. "Budeme spolu naslouchat zpěvům ptáků, vlnek řeky Dyje, jejím příběhům, mýtům z minulosti i současných dní. Spolu vnímat klidné plynutí řeky i milé splynutí s proudy uzdravující vody řeky."     

Podle Vašich pěších, fyzických možností můžeme trasy 5, 7,  10 a více km. 

Moravskou i rakouskou stranu, za cílem i bez cíle plynout cestou života s řekou, tu v Podyjí.  

Platba je vždy po oboustranné dohodě, dle Vaší náročnosti předem, nebo na místě.

Putuji s řekou Dyjí, po vyhlídkových místech celoročně. (Dyje - dujá, fouká, nebo-li Ty i já) 

Celoroční trasa se mnou, průvodcem je podle Vašich fyzických možností upravena. 

Komponuji náročnější - celodenní programy podél řeky v Podyjí. Max. prosím 35 km/ den.

Platba dohodou min. 1 osoba od 2000,- Kč / den,  3 - 4 osoby od 1000,- Kč/ osobu,  od 5 osob od 800,- Kč /osobu,

od 10 osob, od 400,- Kč/ den. Vše je po oboustanné pozitivní dohodě, náročnosti. Podmínka - objednání předem.    

  Také více na www.pruvodcepodyji.cz 

         Seskládám a zrealizuji rád to nejlepší, nejvhodnější PRO VÁS:          

 • podle Vaší aktuální fyzické kondice a společného sdíleného zájmu (min. 1 osoba)
 • půldenní 
 • celodenní
 • výtvarné, foto-tvořivost, přírodní a kreativní fotoreportáže 
 • pěší  www.pruvodcepodyji.cz
 • na kolech
 • autem
 • autobusem
 • na lodích
 • kombinované (kola, auto, lodě, vlak, bus)
 • pro rodiny s malými dětmi
 • pro zájmové skupiny, školy i s výchovnými programy (EVVO) www.volne-znojmo.cz
 • piknik v přírodě
 • 1 a více denní relaxační programy s koupáním a masážemi (max. 5 - 7 dní)
 • pro menší skupiny do 8 osob
 • pro větší skupiny nad 9 osob - 30 osob
 • pro skupinové zájezdy s autobusem po nejhezčích místech Znojemska   
 • na závěr dne návštěva vinného rodinného sklípku s ochutnávkou kvalitních znojemských vín
 • večerní sdílení s hudbou a tancem
 • prohlídky Znojma www.pruvodceznojmo.cz, volně-znojmo I facebook
 • zajistíme vhodné ubytování a stravování 
 • vše výše uvedené podle Vašich dostupných finančních možností 

                Přeji příjemné zážitky v přírodě Podyjí...

                                                 

                                Z M Ě N A  P R O G R A M Ů  V Y H R A Z E N A  

                                                       P l a t b a  j e  d o h o d o u.

Kontakt: Průvodce Antonín mob. + 420 604 110 442  

Email: barak.a@volny.cz