Průvodce Podyjí                    

 K U L T U R A   V   P O D Y J  Í 

Jsem také regionální průvodce. Nabízím Vám milé výlety, prohlídky, zážitkové kulturní programy - Podyjí, Znojmo, Retz, Hardegg, Thayatal podle Vašich pěších, fyzických možností. 5, 7,  10 a více km. Platba vždy po oboustranné dohodě, dle Vaší náročnosti předem, nebo na místě.

Po vyhlídkových místech i v zimě. 

Celoroční trasa se mnou (průvodcem) je podle Vašich možností vždy upravena.

Náročnější - celodenní programy v Podyjí:

Platba dohodou min. 1 osoba 1000,- Kč / den,  3 - 4 osoby 500,- Kč/ osobu,  5 osob od 400,- Kč /osobu,

od 10 osob, od 250,- Kč. Vše je po oboustanné pozitivní dohodě, náročnosti. Objednání se předem.    

D O  P O D Y J Í  -  T H A Y A T A L  S  O S O B N Í M  P R Ů V O D C E M   

P R O G R A M Y  - R E K R E A C E :  R E L A X A C E  pro Vaše rodiny, zdraví,  Váš optimální a aktivní život        

         J S T E  S R D E Č N Ě  Z V Á N I .

         S d í l e j t e  s  r o d i n o u  a  p ř á t e l i   www.pruvodcepodyji.cz

         Seskládáme a zrealizujeme to nejlepší ve znojemského regionu PRO VÁS:          

 • podle Vaší aktuální fyzické kondice a společného sdíleného zájmu (min. 1 osoba)
 • půldenní 
 • celodenní
 • výtvarné
 • pěší  www.pruvodcepodyji.cz
 • na kolech
 • autem
 • autobusem
 • na lodích
 • kombinované (kola, auto, lodě, vlak, bus)
 • pro rodiny s malými dětmi
 • pro zájmové skupiny, školy i s výchovnými programy (EVVO) www.volne-znojmo.cz
 • piknik v přírodě
 • 1 a více denní relaxační programy s koupáním a masážemi (max. 5 - 7 dní)
 • pro menší skupiny do 8 osob
 • pro větší skupiny nad 9 osob - 30 osob
 • pro skupinové zájezdy s autobusem po nejhezčích místech regionu Znojemska   
 • na závěr dne návštěva vinného rodinného sklípku s ochutnávkou kvalitních znojemských vín
 • večerní sdílení s hudbou a tancem
 • prohlídky Znojma www.pruvodceznojmo.cz
 • zajistíme vhodné ubytování a stravování 
 • vše výše uvedené podle Vašich dostupných finančních možností 

                Přejeme příjemné putovní zážitky nejen s námi v Podyjí..

                                                               

 

R e l a x a č n í  o d d y c h o v é  p r o g r a m y  u  n á s  o p r a v d o v ě  a  n a  p l n o

                                           s p o l e č n é  s d í l e n í  z á ž i t k ů 

                                Z M Ě N A  P R O G R A M Ů  V Y H R A Z E N A  

                                                       P l a t b a  j e  d o h o d o u.